1. Nhận ký gửi nhà đất
2. Xin giấy phép xây dựng
3. Nhận đo vẽ nhà đất
4. Nhận làm sổ hồng, sổ đỏ
5. Nhận làm tách thửa, tách sổ
6. Nhận làm hoàn công
7. Nhận làm số nhà huyện
8. Nhận làm vi bằng (tại nhà)
Nhà 4.5x14 c4 đường 9a BHHA

4.5x14= 64.5m2
Cấp 4, thấp hơn đường, phải nâng cấp.
/ đường 19A, BHH A, Bình tân.
HXH, cụt
Giá 2 tỷ


NHÀ ĐẤT TƯƠNG TỰ