1. Nhận ký gửi nhà đất
2. Xin giấy phép xây dựng
3. Nhận đo vẽ nhà đất
4. Nhận làm sổ hồng, sổ đỏ
5. Nhận làm tách thửa, tách sổ
6. Nhận làm hoàn công
7. Nhận làm số nhà huyện
8. Nhận làm vi bằng (tại nhà)
Đất công / Liên ấp 123
DT: 30x40
Giá: 16 tỷ
Giấy: SHR
Đường: 8m
Hướng: Đông
Thổ cư 500m
Đã san lấp mặt bằng cao hơn đường 5 tấc

NHÀ ĐẤT TƯƠNG TỰ