1. Nhận ký gửi nhà đất
2. Xin giấy phép xây dựng
3. Nhận đo vẽ nhà đất
4. Nhận làm sổ hồng, sổ đỏ
5. Nhận làm tách thửa, tách sổ
6. Nhận làm hoàn công
7. Nhận làm số nhà huyện
8. Nhận làm vi bằng (tại nhà)
Đất công mt 6A

DT: 20x60
Giá: 11 tỷ
ONT: 500m
Giấy: SHR


NHÀ ĐẤT TƯƠNG TỰ