1. Nhận ký gửi nhà đất
2. Xin giấy phép xây dựng
3. Nhận đo vẽ nhà đất
4. Nhận làm sổ hồng, sổ đỏ
5. Nhận làm tách thửa, tách sổ
6. Nhận làm hoàn công
7. Nhận làm số nhà huyện
8. Nhận làm vi bằng (tại nhà)
Đất CLN 1000m 7 triệu SHR

DT: 13x75=1000m
CLN=675m
TSN=325m
Hướng Nam
/ Võ Văn Vân ấp 2


NHÀ ĐẤT TƯƠNG TỰ